Obrázek uživatele Anonym

03. Symboly

Genetika lekce 3.

 

Symboly

 

Kdy se může recesivní alela projevit i fenotypově (už si začínáme hrát)!

 

Začínáme otázkou, ale kdo vlastně přišel na zákony dědičnosti?

 

Johan Gregor Mendel

(1822 – 1884)

 

    

     Mendel byl už od mládí zanícený zušlechťováním rostli i zvířat. Absolvoval gymnázium v Opavě, studium filozofie v Olomouci. V roce 1843 vstupuje do kláštera a přijímá jméno Gregor. Připravuje se na dráhu duchovního, vyučuje na středních školách. Studuje literaturu o hybridech. Věnoval se pokusům především s hrachem, matematicky vyhodnocoval svá pozorování. Jednotlivými zákony Vás ale nebudu zatěžovat. Hodně opět zestručním: Mendel objevil a vyjádřil základní zákonitosti, jimiž se předávání vloh z rodičů na potomky řídí.

 

Křížení

     Základní výzkumnou metodou genetiky je pokusné křížení (hybridizace). Je to podstatě záměrné rozmnožování dvou vybraných jedinců. Opět se zde neobejdeme bez mezinárodně dohodnutých symbolů.

 

Symboly

 

 

Křížení samo se značí znaménkem X

 

klade se mezi symboly obou rodičů – každý diploidní organismus musí být charakterizován dvěma symboly pro každý sledovaný gen. Oba rodičovské organismy tvoří rodičovskou – parentální – generaci. Ta se značí na začátku řádku písmenem P

 

Jejich přímé potomstvo tvoří tzv. - filiální – generaci, kterou označujeme F1

 

Potomstvo vzniklé pářením generace F1 mezi sebou se označuje F2

 

Pářením generace F2 mezi sebou pak označujeme F3

 

 

Další symboly používání při křížení, kdy jedno plemeno chceme převést na jiné ušlechtilé - převodné křížení:

 

Generace  P........... A    x    B

Generaca  F1............... AB        x        B                                 50% A      a   50%    B

Generace  F11........................ABB     x       B                          25% A      a   75%    B

Generaca  F111.................................ABBB   x    B                   12,5 A      a   87,5% B

Generace  F1111.....................................ABBBB x    B                6,25% A a   93,75% B  plemeni s tímto podílem je již čistokrevné = plemeno A bylo převedeno na plemeno B     

 

Od těchto základních symbolů si šnečkaři převzali tyto symboly pro upřesnění o kolikátou generaci líhnutou v chovatelské stanici se jedná. Toto označení není na závadu, jen je potřeba stručně vysvětlit.

 

Generace F0 nakoupení rodiče, nebo import

Generace F1 první generace líhnutá v chovatelské stanici po rodičích F0

Generace F2 druhý vrh, F3 je pak třetím vrhem v chovatelské stanici......     

 

    

     Symbolů při šlechtění je více, ale pro naše účely tyto základní postačí. Trochu budou problémy se zápisem jednotlivých generací, přiznám se, zatím neumím přepsat z originálu na web šikmé čáry, ale pomůžeme si tabulkou - kombinačním čtvercem, který se označuje také jako "mendlelovský čtverec".

 

 

Příklad: budeme křížit dva hrachy (jako Mendel) Jednoho s dominantní alelou Apro červenou barvu květus odrůdou s bílou barvou květů s recesivní alelou a. Oba jedinci jsou homozygoti

 

Genetické schéma tohoto křížení bude vypadat takto:

 

P                         otec:     AA x aa  : matka

 

Jednotlivé alely napíšeme tak že je rozepíšeme do jednotlivých políček do vodorovných otce, a do svislých matku:

 

F1

Matka

Otec

A

A

a

 

 

a

 

 

     

      Teď bude hraní se symboly budeme zapisovat písmena do jednotlivých políček tak, že nejdříve z horního řádku sepíšeme velké písmeno A a pak k nim připíšeme symbol ze svislého řádku. Malé písmeno a. Je zvykem psát vždy první symbol s velkým písmenem a pak teprve s malým = Aa.

 

Matka

Otec

A

A

a

Aa

Aa

a

Aa

Aa

 

Co můžeme vyčíst z této tabulky? F1 jsou heterozygoti, nebo homozygoti ? Jaký bude fenotyp? Kdo to zvládne bez další lekce?

 

Snímek:http://cs.wikipedia.org/wiki/Gregor_Mendel

Group: 
Science