Obrázek uživatele Anonym

06 Škeble rybničná

  

Škeble rybničná

  

 

06 Škeble rybničná Anodonta cygnea Linneaus, 1758

 

Unionidae -Velevrubovití

  

fotografie: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anodonta_cygnea1.jpg foto: Boldie

 

      Je největší druh měkkýše žijící v ČR - velikost je zhruba 150 - 220 mm. Obývá klidné bahnité vody, větší rabníky, tůně, slepá a pomalu tekoucí říční ramena a velké bažiny.

 

Stavba těla:

  

     Má dvě lastury tvořené z chitinu, vápence a perleťoviny, z nichž vysunuje svalnatou nohu, s jejíž pomocí se pohybuje a zarývá do bahnitého dna. Noha je pokryta kůží, která zasahuje i na schránku. Zbarvení je zelenohnědé, až žlutohnědé, noha je bílá až žlutavá. Její smyslové orgány tvoří zejména hmatové výrůstky okolo ústního otvoru a receptory vnímající látky ve vodě. Dýchá žábrami. Potravu získává filtrováním vody. Vyžaduje čistou vodu, je velmi citlivá dusíkaté látky a chemikálie. Jsou to indikátory čistoty vody. Teplota pro chov je 15-28°C. Není problém mít ho ve společenském akváriu (pochopitelně bez ryb, které žerou šneky a pod.).

 

      Živí se filtrováním vody - planktonem. Pokud není ve vodě dost planktonu, např. kvůli příliš výkonnému biofiltru, přikrmuje se rozdrcením tablet se spirulinou. Škeble jsou za normálních podmínek odděleného pohlaví. K oplodnění vajíček dochází uvnitř pláště a až 600 000 larev tráví první rok života na žaberních lupenech rodiče. Larvy mají lepkavé vlákno a malou ozubenou skořápku. Určitou dobu cizopasí na kůži nebo žábrách ryb. Dožívá se 5-15 let, dle životních podmínek.

glochidium škeble rybničné

 
 

       fotografii s laskavostí zapůjčila LiWe

 

 Nalezeno ve vypuštěném rybniku v Plzni, škeble nebyly posbrány a byly ponechány svému osudu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace:http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0keble_rybni%C4%8Dn%C3%A1