Obrázek uživatele Anonym

136 Keřovka plavá

Keřovka plavá

 

jiný název hlemýžď plavý

 

136 keřovka plavá Fruticicola fruticum O.F. Müller, 1774

 

Synonymun: Bradybaena fruticum (O. F. Müller, 1774, )Helix fruticum O.F. Müller, 1774


Bradybaenudae - keřovkovití

 

fotografii s laskavostí zapůjčila LiWe 

 

 

Popis: 


     Šířka kulovité lehce zploštělé ulity je 13-23 mm a výška 10-19 mm. Ulita je  poměrně tlustostěnná, jemně rýhovaná. Ústí je mírně šikmé a píštěl mírně otevřená. Zbarvení je většinou šedobílé, žlutohnědé, občas s tmavými skvrnami nebo s hnědou páskou, je dost variabilní.
    

fotografii s laskavostí zapůjčila LiWe 

 

 

  

  

Možná záměna:

  

      Je to jediný zástupce čeledi v ČR, záměna je možná například se světle zbarvenými jedinci páskovky keřové (Capaea hortensis) nebo s keřnatkou vrásčitou (Euomphalia strigella).

 

Rozšíření:

 

 

     V ČR hojný druh, v nižších polohách

 .

 

Biologie a ekologie:

  

    Keřovka plavá obývá křovinaté stráně, lesostepi, světlé lesy, luhy a druhotně také lomy, železniční náspy a okraje cest. Žije mezi vegetací, často vylézá i na stromy. Zimuje ve stařině nebo ve spadeném listí. Na tento druh je vázán zajímavý brouk Drilus flavescens, jehož larvy se živí plži (často keřovkou plavou) a obývají jejich ulity. Živí se kopřivou dvoudomou, vyhledává i chmelové listí a i jiné zelené rostliny. Úspěšně se dá chovat i v zajetí. Snůška je kolem 50 vajec o velikosti 1,9 mm.