Obrázek uživatele Anonym

074 Vrásenka okrouhlá

Vrásenka okrouhlá

074 Vrásenka okrouhlá Discus rotundatus O.F.Müller, 1774

 Discidae - vrásenkovití

Vědecká synonyma

Goniodiscus rutundatus
Patula rotundata Müll.

Další název

= hlemýžď okrouhlý

 poddruh: Discus rotundatus rotundatus O. F. Müller, 1774

forma: Discus rotundatus f. pyramidalis

fotografie s laskavostí zapůjčena LiWe

Popis:

       Vrásenka patří do čeledi vrásenkovitých, která je velmi rozsáhlá a evolučně stará. Ulita je sině stlačená a dosahuje šířky 5,5 - 7 mm a výšky 2,4 - 2,8 mm. Je tenkostěnná, ale pevná s hedvábným leskem. Na svrchní straně je ulita pravidelně a hustě žebernatá, na spodní straně slaběji. Lze rozlišit 5,5 - 6,5 závitů s tupou, ale velmi dobře zřetelnou hranou na obvodnici. Ústí je šikmé pravidelně příčně eliptické. Píštěl je hluboce miskovitá. Základní barva ulity je světle nažloutlá na závitech se vyskytují neostře ohraničené rudohnědé skvrny v dosti pravidelných odstupech. Jedná se o velmi proměnlivý druh.

 Možná záměna: Záměna je možná s podobnou vrásenkou Discus perspectivus, ta má však jednobarevně hnědě zbarvenou ulitu a závity s kýlem. Třetí naší vrásenkou je vrásenka pomezní (Discus ruderatus), která je také jednobarevně hnědá a mám méně závitů.

Výskyt:

     Žije od nížin až do vysokých hor, pod kameny, v sutinách, při kmenech stromů, pod tlejícím dřevem, na úpatí hor, zřícein hradů, ve starých zdech, ve spustlých sadech, na hřbitovech. Podařilo se odpozorovat, její soustředění v místech, kde jsou snůšky bezskořápečných vajec slimáků. kde při dostatku potravy se velmi rozmnoží.

 

  Vrásenky v líhništi slimáka popelavého, nakonec vrásenky celou snůšku zdecimoly 

fotografii s laskavostí zapůjčila mad snailer

Informace:http://www.biolib.cz/cz/taxon/id2803/

http://www.moh.cz/pdf/amr/19.pdf

http://www.naturabohemica.cz/discus-rotundatus/