Obrázek uživatele Anonym

114 Plžík žlutý

 

Plžík žlutý

 

114 Plžík žlutý Malacolimax tenellus Müller, 1774

slimák žlutý

„citrónový slimák“

Limacidae – slimákovití

Vědecká synonyma: Arion melanocephalus
Arion tenellus
Limax tenellus O. F. Müller, 1774

 

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id71433/?taxonid=2872 foto zdeněk Chalupa

 

Terminologie:

 

       Někdy bývají jako slimáci chybně nazývány všechny druhy nahých plžů. Dříve byl název slimák české rodové jméno pro tři rody nahých plžů (Limax, Limacus, Malacolimax). Posledním dvěma rodům byl již vytvořen samostatný český název.

  

Limax - slimák, např.: slimák popelavý Limax cinereoniger, Limax maximus

Limacusslimákovec, např.: slimíkovec pestrý Limacus flavus, dříve: slimák pestrý

Malocolimax – plžík, např.: plžík žlutý Malacolimax tenellus, od roku 2010 - dříve slimák žlutý

   

Popis:

  

      Drobný slimák o velikosti 25-50 mm. Tělo bez ulity, měkké žlutavé až průsvitné. Tykadla a hlava jsou tmavého zbarvení. Sliz má žlutavý nádech.

Možná záměna: Záměna je možná na první pohled se slimáčky z rodu Deroceras.

 

fotografie z majetku mad snailer

 

Rozšíření:

  

Evropský druh - chybí na jihu a východě Evropy.V ČR hojný druh v nížinách i horách.

 

Biologie a ekologie:

  

      Tento druh žije v různých typech lesů a lze se s ním setkat i ve smrkových monokulturách. Nejpočetnější bývá v listnatých lesích. Živí se houbami a různými rostlinnými zbytky. Žije v hrabance a vylézá zejména  noci a za deštivého počasí.

 

plžík žlutý v teráriu

 

Informace:

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id2872/

http://portal.nature.cz/publik_syst/nd_nalez-public.php?idTaxon=34578

http://cs.wikipedia.org/wiki/Slim%C3%A1k