Obrázek uživatele Anonym

110 Modranka karpatská

 

Modranka karpatská

  

110 Modranka karpatská Bielzia corulans M. Bielz, 1851

 

Limicidae – slimákovití

 

 

slovensky: slizniak karpatský

 

 

Foto: Vendula Šimková

 

Popis:

 

     Velký a nápadný druh slimáka. Tělo zavalité a dlouhé 120-160 mm. Jako většina zástupců čeledi slimákovitých (Limacidae) nemá ulitu. Tělo je zbarveno modře, v různých odstínech, někdy i s hnědým, fialovým nebo zeleným odstínem. Zbarvení není dáno pigmentem, ale lomem světla. Mladí jedinci jsou hnědaví, s tmavými podélnými pásy,  postupem času modrají. Oči jsou umístěny na dlouhých stopkách. Na pravé straně štítu (dosahuje velikosti 1/3 těla) je velký dýchací otvor. Kýl v zadní části nohy není barevně odlišen. Pokožka je vrásčitá. Jedná se o nezaměnitelný druh.

Mláďata bývají hnědá s tmavými podélnými pásy, které se v dospělosti zcela vytrácejí.

Více zde: http://www.bohdandlouhy.cz/news/modranka-karpatska-slizniak-karpatsky-bielzia-coerulans-/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

.

Mláďata bývají hnědá s tmavými podélnými pásy, které se v dospělosti zcela vytrácejí.

Více zde: http://www.bohdandlouhy.cz/news/modranka-karpatska-slizniak-karpatsky-bielzia-coerulans-/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

 

Mláďata bývají hnědá s tmavými podélnými pásy, které se v dospělosti zcela vytrácejí.

Více zde: http://www.bohdandlouhy.cz/news/modranka-karpatska-slizniak-karpatsky-bielzia-coerulans-/
Vytvořte si vlastní stránky zdarma: http://www.webnode.cz

                                                                                                                                     Rozšíření

 

      Karpatský endemit - pouze v pohoří Karpat (střední a východní Evropa).V ČR nehojně v Beskydech, Jeseníkách, v okolí Kralického Sněžníku a v Bílých Karpatech.Obývá především slovenské, ukrajinské či rumunské hory, na několika místech se však vyskytuje i v České republice (Beskydy, Bílé Karpaty, Orlické hory). Bla spatřena i ve středních Čechách. V horách vystupuje i nad hranici lesa (v polských Tatrách byl zaznamenán např. ve výšce 1900 m n.m.).

  • Není uveden v červeném seznamu IUCN

  • Česko - na Moravě je zranitelný VU 

Biologie a ekologie:

 

 

     Modranku nalezneme v zachovalých horských a podhorských lesích a v blízkosti potoků. Modranka žije na vlhkých místech karpatských lesů, kde se ukrývá pod zetlelými kusy dřeva, v mechu apod. Preferuje přirozené lesy se zapojeným porostem. Můžeme ji nalézt i nad hranicí lesa. V letních měsících klade desítky kulovitých vajíček do jamky v zemi.

 

     Životním prostorem tohoto zajímavého druhu jsou zachovalé horské lesní porosty. Modranka patří mezi dendrofilně žijící druhy, což znamená, že upřednostňuje prostředí se zapojeným stromovým patrem, tvořeným původními dřevinami. Znečištěnému a člověkem jinak narušenému prostředí (např. silně antropicky pozměněné lesy) se tento druh vyhýbá, proto ho můžeme považovat za citlivý indikátor kvality prostředí.

 

     Kromě požadavků na přirozené druhové složení porostů je to druh náročný také na vlhkost biotopu.Za suchého slunného počasí se přes den ukrývá pod pařezy, v trouchu padlých stromů nebo v opadance, aktivní je spíše v noci. Za vlhka však vyráží za potravou (rostlinným opadem) i ve dne, a tehdy je možné obdivovat barevnost tohoto tvora. Vzhledem k jeho vyhraněným nárokům je druh považovaný za potenciálně zranitelný.

 http://www.naturfoto.cz/modranka-karpatska-fotografie-669.html, foto Jiří Bohdan

 

 

 

Ochrana, význam: Karpatský endemit, indikátor zachovalých horských lesů. Díky svým nárokům na prostředí zařazen jako zranitelný druh - VU. Z těchto důvodů je velice obtížné chovat ho v zajetí.Terarijní podmínky nemohou nahradit prostředí ve kterém žije, ztrácí se rovněž jeho typická modrá barva a ta se pak jeví spíše do hněda.

 

 

Kopie dopisu, odpověď na dotaz, zda je Bielzia coerulans chráněná zákonem:

 

"Vážený pane Šidlíku, 
 
      přestože je modranka karpatská (Bielzia coerulans) endemický a vzácný druh plže, není v ČR zařazena mezi zvláště chráněné druhy a není chráněna ani podle mezinárodních úmluv (např. CITES apod.). K jejímu chovu tedy není potřeba žádné povolení. S ohledem na tzv. obecnou ochranu vztahující se na všechny živočichy (§ 5 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.) je však nezbytné postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení její populace ani degeneraci druhu (tedy omezit počet z přírody odebíraných jedinců na nezbytné množství, které neohrozí populaci a odchované jedince pokud možno nevypouštět zpět do přírody tak, aby nedošlo k případnému narušení genofondu).
 
S pozdravem
 
RNDr. Ondřej Klouček, Ph.D.
oddělení mezinárodních úmluv Ministerstvo životního prostředí " 
 
Děkuji p. Šidlíkovi, za možnost uveřejnění dopisu. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Informace: http://www.naturabohemica.cz/bielzia-coerulans/?

http://www.tatry.cz/cs/modranka-karpatska

http://www.naturfoto.cz/modranka-karpatska-fotografie-669.html