Obrázek uživatele Anonym

47 Okružák ploský

 

Okružák ploský

  

47 Okružák ploský Planorbarius corneus Linnaeus,1758

  

Planorbidae – okružákovití

foto : Jiří Kameníček http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id116568/?taxonid=2607&type=1

 

 

 

Popis:

  

      Jedná se o náš domáci druh plicnatého plže. Má silnostěnnou tlustě terčovitou ulitu s 5-ti závity o velikosti asi 30 mm a šířky kolem 13 mm, s vpadlým středem. Poslední závit je rozšířen. V mládí má na ulitě štětinky, které se postupně ztrácejí. Původní forma má ulitu i nohu tmavě hnědou, ale barevná škála ulit je velmi různorodá, podle místa původu. Vyšlechtěni pro akvária byli např. albíni, kteří mají krásně červenou nohu, neboť jim prosvítá červené krevní barvivo - hemoglobin. Nemá víčko, ale za nepříznivých podmínek se dokáže zatáhnout hluboko do ulity a tak přečkat určité období, např. zimu. Okružák ploský má poměrně krátkou nohu, zato tykadla jsou dlouhá, nitkovitá.

 

Výskyt:

  

zdroj: http://deniskyakvaristika.blog.cz/1202/okruzak-plosky

  

      Obývá stojaté nebo mírně tekoucí, hojně zarostlé vody, např. tůně, drenážní rýhy apod. Obývá větší část Evropy kromě vysokých hor, chybí v severských a nejjižnějších oblastech. U nás je rozšířen především v nížinách, nejhojněji v Polabí. Zaměnit jej lze pouze s některými terčovníky z rodu Planorbis, jejichž ulita je však menší a kýlnatá.

foto: Jitka Szokalová http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id150978/?taxonid=2607&type=1

 

 

 

Biologie a ekologie:

 

     Přestože se ulita jeví jako pravotočivá, stavba těla odpovídá plžům levotočivým, dýchací i pohlavní otvor jsou na levé straně. Je zajímavé, že okružáci jsou jediní naši plži, kteří mají červenou krev, obsahující barvivo příbuzné hemoglobinu. Ostatní plži mají hemocyanin, v němž je místo železa vázána měď. Je to hermafrodit, každý jedinec je schopen produkovat vajíčka i sperma. Samooplození je možné, ale líhnivost takové snůšky je velmi malá. Vajíčka klade v oválných snůškách na různá místa, nejčastěji pod kameny.  Živí se řasami, zbytky potravy ryb, zbytky rostlin i výkaly ryb. Je velmi citlivý na chemikálie jako např.: malachitová zeleň, formaldehyd a všechny přípravky s obsahem mědi. Může být mezihostitelem některých parazitárních onemocnění.

 

Chov v akváriích:

      V současné době se v akváriích vyskytuje spíše vzácně, nahradily ho tropické druhy okružáků. V optimálním počtu pomáhá udržet v akváriu rovnováhu. Dospělí jedinci si rádi pochutnají na jikrách. S touto skutečností je při chovu ryb třeba počítat. Nemá rád vysoké teploty, v akváriích s teplotami nad 28 stupňů často hyne.

 

 

 

Informace:http://oko.yin.cz/36/vodni-plzi/okruzak-plosky/ http://rybicky.net/atlasostatnich/okruzak_plosky http://cs.wikipedia.org/wiki/Okru%C5%BE%C3%A1k_plosk%C3%BD