Obrázek uživatele Anonym

159 Skalnice kylnatá

 
159 Skalnice kylnatá Helicigona lapicida Linnaeus, 1758
 
Synonymum: Helix lapicida
 
Helicidae - hlemýžďovití
 
 Fotografie: Michala Maňase http://gastropods.wordpress.com/
 
Vzhled:
 
     Středně velký šnek s plochou ulitou, u nás je to jediný zástupce s takto utvářenou ulitou a díky ostrému kýlu, který je na obvodě ulity se nedá s jiným plžem zaměnit.  Výška ulity je 7 - 9 mm a šířka 16 - 17 mm.  Obústí je bělavé a zešikmené. Zbarvení je šedé až hnědé s nepravidelnými skvrnami. Noha je tmavě hnědá
 
Rozšíření:
 
Ve střední a západní Evropě ( v Irsku již vyhynul), v ČR je to hojný druh, ale pouze na vhodných místech
 
Biologie a ekologie:
 
         Skalnice kýlnatá obývá různé skalnaté biotopy - vápencové skály, lomy, křídové půdy,  suťové lesy, zříceniny a staré kamenné zdi a živé ploty. Nejčastěji ji lze nalézt na vlhkých skalách v listnatých lesích. Živí se lišejníky a jinou rostlinnou potravou.
 
  
 
 
 
 
Fotografie autor článku:Ondřej Machač  upravila verba 

Zdroj: http://www.naturabohemica.cz/helicigona-lapicida/

http://gastropods.wordpress.com/