Obrázek uživatele Anonym

Rhachistia adebra

 

Rhachistia aldabrae von Martens, 1898

Aldabra pruhovaný šnek

Synonymum:

Buliminus ( Rhachis ) aldabrae von Martens, 1898

Rachis aldabrae 

Rod: Rhachistia

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Aldabra_banded_snail

Popis:

Ulita tohoto šneka je velmi neobvyklá v jeho zbarvení: fialová +  indigo modrá + oranžová, a to dělá šneka velmi snadno rozpoznaelného  a identifikovatelného. Ulita je podlouhlá, vejčitě kuželovitá, lesklá se sedmi závity.  V horní části je světlá - slabě namodralá a ve spodní je tmavě hnědá až černá, jednotlivé pásy jsou oddělené růžovými proužky.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aldabra_banded_snail

 Výskyt:

    Aldabra pruhovaný šnek, je endemický na Atolu v Indickém oceánu. V roce 1906 to byl nejběžnějším druhem hlemýždě ​​na atolu. Vyskytuje se na stromech v řídkých lesích a dokáže estivovat v obdobích sucha pořímo na stromech. Tento šnek byl zaevidován jako vyhynulý, až do 23.8.2014, kdy byl znovu nalezen na druhém největším Seychelském ostrově Malabar.

Jeho historie:

 © Dr. Justin Gerlach

zdroj: http://www.iucnredlist.org/details/168122/0  

     Tento plž se lokálně hojně vyskytoval ještě  v roce 1970, a pak došlo prudkému poklesu. Poslední živý jedinec byl zaznamenán v roce 1997. V roce 2006 byl učiněn závěr, že tento druh vyhynul v důsledku změny klimatu (Gerlach 2007). Zvýšení četnosti suchých a horkých  let  se předpokládá, že vedly k "novorozenecké" úmrtnosti a úplnému selhání rozmnožování dospělých jedinců (estivace) což vedlo k zániku šneka krátce po roce 1997. Při jejich hledání se nalézali ojedinělé jejich prázdné ulity. Mezi roky 1997 - 2014 nebyl nalezen žádný živý jedinec. Tento nádherný šnek byl spatřen naposledy v roce 1997 na ostrovech Picard, Malabar, Polymnie, Esprit a Grande Terre. Po dokončení rozsáhlého výzkumu na všech ostrovech atolu, v roce 2007 Justin Gerlach, biolog z University of Oxford, který vedl výzkum, na jehož základě  byl šnek Rhachistia aldabraeprohlášen za úředně vyhynulého. V roce 2009 byl zapsán do IUCN Červeného seznamu ohrožených druhů (< www.iucnredlist.org >). "Krátkodobé změny klimatu  vedly k zániku šneka Rachistia aldabrae ( Gastropoda: Pulmonata) ", vydané v roce 2007 v Biology Letters.

     Šnek byl nově objeven na ostrově Malabar a generální ředite Dr. SIF Frauke Fleischer-Dogley okomentoval jeho znovu-nález: "Navzdory hlavních globálních environmentálních hrozeb, jako je změna klimatu, tento objev ukazuje, že investice do ochrany jedinečné ostrovní biologické rozmanitosti jsou dobře investovány. Tento plž poskytuje naději pro ostatní druhy na ostrovech, z nichž jsme již ztratili příliš mnoho. Doufám, že ti z mezinárodního společenství, kteří se sejdou na mezinárodní konferenci o malých ostrovních rozvojových  stáech, vezmou na vědomí, že je potřeba investicí k takovému úspěchu. Příroda má odolnost, která může překvapit nás". Dne 21.9.2014 byl tento šnek stažen ze seznamu vyhynulých druhů.

Zdroj:

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:NASA_Aldabra_Atoll.jpg 

http://en.wikipedia.org/wiki/Aldabra_banded_snail