Obrázek uživatele Anonym

02/ Co je to achatina

Co je to Achatina?

 

       Nejdříve trochu historie. Zhruba kolem roku 1970 se k nám začali dovážet první šneci z Afriky, kteří budili pozornost svoji velikostí, kdy šneci - fulice opravdu dosahovali 15 - 20 cm. Objevovali se v ZOO, nebo si je zájemci dovezli z cest po nejenom Afrických zemí. Teraristi -  nadšeci zjistili, že velké množství snesených vajec je výbornou výživou rybičkám, želvám a také chutnají i  jiným živočichům,  začali  je chovat a to  bez velkých znalostí.  Od 80. let se začal pomalu chov velkých šneků, tehdy známých pod českým názvem oblovka, rozšiřovat. Velcí afričtí šneci byli známí pod odborným názvem achatina [ašatina] do té doby, než se z „francouzské ašatiny“ stala počeštěná achatina. Zhruba od roku 1997 se tito velcí šneci k nám začali už  více dovážet.  Šnekům s latinskými názvy se dávaly české názvy, které v současné době mohou už budit úsměv: oblovka síťkovaná je Lissachatina reticulata, oblovka žravá je jedno z jmen pro Lissachatinu "fuliku" (tento název je i v současné době velice populární, zvláště z "komerčních důvodů"), oblovka obrovská je Achatina achatina...

 

Pravděpodobný potomek původních Lissachatin fulik. Obnova jejich chovu se zatím pro nedostatek žijících kvalitních jedinců nepodařila.

 

 

 

       V roce 2008 se skupina nadšenců, chovajících tyto velké africké šneky sdružila v první klub s vlastním webem: Achatina club.cz. Zakladatelé prvního webu se zaměřením na šneky byly: bebecha a Izzy, chovatelky hlavně potkanů. Od této doby se chov Afrických šneků stával oblíbeným a došlo k rozvoji šneků chovaných v teráriích. Přece jenom šnek, nebo spíše můžeme mluvit o plžích je zvířátko bez srsti, na kterou může být alergie. Snadná chovatelnost a pořizovací náklady nejsou tak velké jako u jiných zvířat.

 

      Achatiny, či v současné době už správně řečeno šneci rodu Achatinidae, jsou největší suchozemští plži, zahrnující velké množství rodů. Jeden rod ale zůstal Achatina a ten zahrnuje asi 37 druhů, nebo podruhů. Popularita jejich chovu i nadále stoupá, zvláště pro to, že jejich chov není tak náročný, jako chov jiných zvířat. Šneci rodu Achatinidae, dali názvy jednotlivým zakládajícím webům. V současné době se začínají ve větší míře chovat i šneci z jiných světadílů a proto názvy některých webů se mění tak, aby v názvu  webu bylo slovo snail.

 

 Achatina achatina juvenile

  

  

Vědecká klasifikace:

  

Říše: Animalia - živočichové

Kmen: Mollusca - měkkýši

Třída: Gastropoda - plži

Podtřída: Ortohogastropoda

Nadřád: Heterobranchia

Řád: Pulmonata - plicnatí

Čeleď: Achatinidae

Rod: Achatina, Archachatina, Cochlitona, Lignus, Limicolaria,  Lissachatina.........

  

  

     Vědecké názvosloví v zoologii (a biologii) se uvádí v latině. Proč používáme latinské, a ne české názvosloví.  Latinské názvy jsou jednoznačné = označují jen toho jediného tvora ev. rostlinu.

 

 

 

 

      Švédský vědec a botanik, který udělal pořádek v názvosloví rostlin, stal se prezidentem švédské akademie. Dva roky nato se stal profesorem lékařství, botaniky a přírodopisu na univerzitě v Uppsale. Staral se o botanickou zahradu a založil přírodopisné muzeum. Roku 1747 se stal osobním lékařem švédského krále, v roce 1762 byl povýšen do šlechtického stavu.

 

      Největší význam mají jeho práce o systematice rostlin, ale i živočichů, zavedl pojmenování sestávající z jména rodu a druhu. Umožnil tak jednoznačné pojmenování, členění a studium přírodnin. Za svého života pojmenoval přibližně 10 000 druhů rostlinných a stejný počet živočichů. Linné také stanovil základní pojmy a terminologii pro rozmnožovací orgány rostlin (pestíky, tyčinky, kalich, koruna, semeno). Tato soustava (tzv. umělá) byla používána až do dvacátých letech 19. století, kdy byla vytlačena tzv. přirozenou soustavou de Candollea, která si nevšímá uměle vybraných vnějších znaků, ale třídí rostliny podle vývojové příbuznosti. Ve své době však Linného systém představoval obrovský a těžko docenitelný pokrok. V této oblasti dříve panoval chaos a často bylo používáno více jmen pro tutéž rostlinu a živočicha.

 

Jednotné zoologické názvosloví začalo platit 1. ledna 1758 .

 

       Linné nemohl tušit, že jím započatá práce nabude tak gigantických rozměrů. Ve své knize o systému rostlin používal k rozřazení pouze pět klasifikačních úrovní: říše, třída, řád, rod a druh. V dnešním mnohem detailnějším členění se již neobejdeme bez pojmů kmen a čeleď, ale také bez mnoha dalších mezistupňů jako podříše, nadřád, podřád, infrařád a několika dalších.

  

V současnosti rozlišujeme přibližně 5 možných způsobů označení konkrétního druhu:

1. Mezinárodní vědecký (latinský) název

2. Český vědecký název (nebo jiný národní vědecký název)

3. Národní lidový název

4. Mezinárodní obchodní (lidový) název

5. Obchodní kódové označení

 

      V současnosti je mezinárodní jednotné názvosloví upraveno Mezinárodním kódem zoologické nomenklatury (ICZN), založené v roce 1895. Pravidla pojmenování organismů určuje nomenklatura :

 

binomická (např. Achatina reticulata) či

trinomická (např. Archachatina marginata ovum).

 

 

Za vědeckým názvem se píše jméno autora, např. Achatina fulica Bowdich, 1822.  Značí to,  že autor publikoval v uvedeném roce originální popis šneka a dodnes tento název platí.

 

 

Jména osob byla latinizována (např.z Linné na Linnaeus - Achatina achatina achatina Linnaeus, 1758). Druhý pád těchto jmen má podle latinské gramatiky ve všech případech koncovku - ii (někdy se však setkáváme s druhovým jménem končícím jen na - i), např. Lissachatina fulica hamillei, Petit, 1859

 

 

 

                                                                          Jak vyslovovat latinské názvy šneků?

 

          Protože latině už se dnes málokde vyučuje, připomeneme si, jak je to s výslovností latinských slov (připomínám, že v přepisu výslovnosti neexistuje y, používá se jen i, které nezměkčuje - tudíž buď píšeme [dˇi] , nebo [di] - čti tvrdě jako česky dy) 

 

              

Prakticky - v zásadě čti, jak je psáno, kromě:

 

reticulata - [retikuláta], achatina - [achatína]

 

fulica, tincta - [fulika, tinkta] (c před a,o, u, souhláskou)

caepea - [cépea] (c před e, i)

 

caepea -  [cépea]  ae [é]

 

lissachatina - [lisachatína]  s před souhláskou i zdvojené ss [s]

varicosa - [varikóza], camerunensis - [kamerunenzis]  s před samohláskou [z]

immaculata - [immakuláta]

 

dlouhé koncovky:

adelinae - [adelíné]

webbi - [vebí] 

rhodei - [rodejí]

limicolaria - [limikolárija]  ia, ie jako [ija, ije]

 

délky = přízvuk:

ovum - [óvum]

suturalis - [suturális], marginata  - [margináta]

 

Poznámka ke skloňování Achatina fulica:

 

Buď k Achatině fulica - ohýbáme jen první slovo, nebo česky: fulika, fuliky, fulice, fulikou, tudíž nemůžeme psát fulici, fulicou.

 

 

 

Děkuji za příspěvek od mad snailer na téma latinského názvosloví plžů

 

 

Použitá literatura:

 

http://www.quido.cz/osobnosti/linne.htm

 http://achatinaclub.mypage.cz/rubriky/co-je-to-faq