Obrázek uživatele Anonym

05/ Odchov plžů

Odchov plžů

Nejdříve si vysvětlíme jednotlivé chovatelské pojmy:

Odchov: je to období od vylíhnutí, narození do první snůšky šneka

Chov: období, kdy šnek klade snůšky, nebo živá mláďata – šnečky, je v tzv. produktivním věku

Násadová vejce: vejce určená k vylíhnutí

     Z vajec se po určíté době vylíhli šnečci, kterých může být i velký počet (Lissachatiny a Achatiny). U Archachatin je počet malý, za to šnečci jsou už poměrně velcí. Někteří šneci nekladou vejce, ale rovnou malé šnečky (ovoviviparní rozmnožování), například Lissachatina iredalei, Lissachatina zanzibarica, někdy v nepříznivách podmínkách i Cochlitona varicosa a další druhy

Na fotografii iredalei klade šnečky. Za pár minut už začínají vylézat z dosud průhledných ulitek.

Pro další rozvoj chovu je toto období nejdůležitější, co se v odchovu zanedbá, následující chov už nedožene.

   Na fotografii: právě vylíhnutí šnečci Lissachatina fulica hamilei albino body

     Vylíhnuté šneky ponechávám v líhni zhruba 3 – 5 dní.

    Přidám sepiovou kost a dva listy salátu. Šnešci zpočátku tráví zbytky obsahu z vlastního vejce a skořápky. Často zkonzumují i nevylíhlá.

     Krmivo druhý den dostanou čerstvé. Šneci se intenzivně krmí a tak většinou zmizí vše kromě tvrdých částí salátu. Opět přidáme salát, pampeliškové listy a třeba plátek brambory, batátu, kolečko mrkve, či okurky. Stačí jenom dva druhy krmiva.

     Zhruba kolem 3 – 5 dne provádím výběr šneků pro další odchov. Vyberu šneky jen ty největší a rozdělím je podle počtu do dalších krabiček, zhruba po 50 kusech, kde jsou dále krmeny do dalšího výběru.

     Samotný výběr provádím tak, že šnečky posbírám, dám do cedníku a opatrně je osprchuji vlažnou vodou (asi do 27°C teplou) a tak je zbavím případných výkalů, zbytků potavy, lignocelu. Šnečky dám na podložku (nejlépe na milimetrový papír) a vybírám. Největší šnečci dám do nové krabičky s čistým lignocelem a dostanou čerstvé krmivo. Malí šnečci jsou málo odolní proti larvám smutnic, které dokáží doslova zlikvidovat celý vrh, proto je nutné dodržovat hygienu chovu a lignocel vyměnit, můžeme ho trochu prosypat i mletými skořápkami. A co s tím zbytkem? Nedá se nic dělat, ale slabí šneci v přírodě zahynou. My zkrátíme jejich život tím, že je rychle usmrtíme v mrazáku, nebo jsou dány živé ke zkrmení.

 Na fotgrafii Lissachatina fulica typ 2 z Madagagaskaru

      Na fotografii zmrazení šneci určené pro zkrmení. I tyto šneci musí být čistí, bez všech zbytků krmiva, podestýlky. Jsou výborným a výživným krmivem pro všechna zvířata, kterým šneci slouží jako potravina.


     Výběr šnečků provádíme za další týden až dva. Redukujeme tak stav šneků a ponecháváme pouze jen ty nejlepší. U Lissachatin, achatin takto pokračuji do velikosti ulit 2 – 3 cm. Při výběru (selekci) dávám šnečky vždy do čistého prostředí a zmenšuji jejich počet (50 – 20 – 10 -5) Velcí šnečci v období kolem 4. měsíce dávám do společného terária. V tomto věku si vyberu šneky pro svůj chov. Z původních např. 250 šnečků jich pro další chov, či prodej zbude kolem 20 – 30.

Orientašní tabulka růstu jednotlivých druhů šneků v cm

 

Druh šneka

1.den

1.týden

2.týden

1 měsíc

2.měsíc

Achatina achatina

0,760

0,948

1,234

1,687

2,345

Liss. albopicta

0,582

0,980

1,377

2,347

3,551

Liss. fulica

0,495

0,807

1,114

1,720

3,486

Liss. reticulata

0,661

1,235

1,368

2,625

4,216

     Tabulka je orientační a údaje jsou průměrné, bez ohledu na typ šneka. Musím dále upozornit, že albímí v těchto chovech jsou menší, o zhruba 3mm. Pokud je už vidět správný vývoj šnečků, můžeme je nabídnou dalším chovatelům. Jak je patrné, práce se šnečky je velká a proto správný chovatel nenabízí šnečky sotva týdenní k lacinému prodeji nebo k darování, pokud je ovšem nechce dát ke zkrmení.

     Období odchovu je důležité, rozvíjí se jednotlivé soustavy, hlavně trávicí a následně i pohlavní. Proto musíme i výživu přizpůsobit možnostem trávicí soustavy. Spotřeba krmina začíná stoupat a tím se zrychluje i růst, zvláště těsně před pohlavní dospělostí. Je spousta dotazů, kdy vlasně šnek dospěje, kdy se může už rozmnožovat. Lissachatiny dospívají poměrně brzo fulica dospívá například ve stáří už kolem 5ti měsíců, kdy ulita je větší než 6 cm. Ostatní čnečci kolem 6. - 9. měsíce. Nejdéle dospívají achatiny, zhruba ve dvou letech.

     Dospívající šneci se dokáží krmit do té doby dokud je co, zvláště v nočních hodinách. Zhruba od 2. měsíce, kdy je již plně rozvinutá trávicí soustava začíná období intenzivního růstu. Například albopicta ve stáří 132 dnů o velikosti ulity 8,938 cm dokáže spotřebovat za den průměrně i 13g. Jeho nedokonalé trávení spotřebuje pro stavbu těla jen část živin a zbytek je ve formě výkalů vyloučen z těla ven. Je proto nutné, výkaly odstraňovat (ekologické hnojení květin), aby nedocházelo rozvoji, různých "červíků" v teráriu.

 

          lbopicty ve stáří 176 dnů: 5 – Zambo 108g 10,8 cm, 8 – Zandy 111g 10,7 cm 

 

 

       Šneci jsou očíslováni, protože různá měření nelze provádět bez přesné evidence, v běžném chovu je tento způsob zbýtečný. Tento pár pak působil v jiné chovatelské stanici.

     Zůstává nám skupina šneků, kteří mají velká a málo početná vejce. Pro malý počet líhnutých šneků zůstávaji Archachatiny všechny v odchovu, jen opravdu ty nejmenší s deformovanou  ulitou odstraníme.

     Šnečci úspěšně rostou a začínají dospívat. Dostavuje s pohlavní dospělost. - snesení prvního zkušebního vejce, nebo vajec. Tato vejce jsou ještě nehotová a neoplozená. Začíná období chovu, kdy šnek již roste pomaleji, ale stoupá jeho hmotnost. Zvyšuje se spotřeba vápníku. Končí období odchovu a začíná období chovu.

 

Fotografie: dospívajíci Cochlitoma varitosa, za hlavovou částí se vytvořil světlý výstupek, je to pohlavní kloaka.

Použitá literatura:

http://www.biolib.cz/cz/glossary/