Obrázek uživatele Anonym

Kategorie článků

Pro lepší přehlednost a pro přiřazení článků do správného chlívečku v menu se používají kategorie článků. Kategorie v nových a opravovaných článcích jsou dostupné v prvku formuláře označeném jako Group.

Standardně je nastaveno Nic, neboli článek spadne do obrovitánského koše článků bez kategorie. Pak v tom hledejte... 

Jak se s tím zachází u již existujících článků? Jednoduše. Přihlásíte se, najedete přes položku menu Články bez kategorie do seznamu nepřiřazených článků. Vyberete si ten, který chcete opravit nebo jen přiřadit a kliknutím na odkaz ho otevřete.

Skoro hned na začátku článku jsou 'ouška' s možnostmi Zobrazit a Upravit:

Vyberete Upravit a článek se zobrazí v režimu úprav. Najdete již zmíněný prvek formuláře označený jako Group. Kliknutí na šipečku u pravého okraje prvku se rozbalí seznam dostupných kategorií:

Vyberete tu, která se k článku hodí nejlépe a klepnete na ni. Pak už jen stačí sjet dolů, až k položkám Uložit, Náhled a Smazat. Náhled zobrazí, jak to bude vypadat při prohlížení, Uložit uloží zpracovaný článek a POZOR, možnost Smazat umožňuje článek z webu vymazat.

Pokud nenajdeme kategorii, která by se k článku nejvíce hodila, napíšeme Adminkovi, ať ji do seznamu přidá...