Obrázek uživatele Anonym

164 Páskovka hajní

 

 

Páskovka hajní

 

164 Páskovka hajní Cepaea nemoralis Linnaeus, 1758

 

Helicidae – hlemýžďovití

Existuje několik barevných variant:

v.rubella

v. rubra

v.rossea

v.albescens

v.flavovirescens

v.olivacea

v.castanea

a další

 

 

C. nemoralis v. rubra hyalozonata, fotografii s laskavostí zapůjčila LiWe  

 

               Popis:

 

     Páskovka hajní bývá jen nepatrně větší než páskovka keřová, Ulita je poměrně velká o šířce 18-25 mm a délce 12-22 mm. Ulita je stlačeně kulovitá, mírně stlačená , pevná s jemným rýhováním, většinou s pěti podélnými pásky. Stejně jako předešlý druh je i páskovka hajní v barvě ulity velmi variabilní a také pruhy mohou zcela chybět. Páskovka hajní se vyznačuje sytě hnědým obústím a prakticky stejnou šířkou ústí, jako je jeho výška. Ačkoliv je to šneček střední velikosti dokáže se pohybovat dost rychle. Při závodech dosahoval rychlosti: 0 05003 - 0,06902 km/hodinu (Fulica Derby 26.5.2009)

 

Možná záměna: Záměna je možná s dalšími druhy páskovek (v ČR 3 druhy). Páskovka keřová (Cepaea hortensis) má obústí ulity vždy bílé. Páskovka žíhaná (Cepaea vindobonensis) má hrubší rýhování ulity, světlejší obústí a obývá stepní biotopy. Byly zaznamenány také případy křížení p. hajní s p. keřovou, takový hybridi se určují obtížně. Určit se dají také podle pohlavních orgánů.

 

              Výskyt:

 

    Rozšířená je prakticky po celé Evropě, od Itálie až po Britské ostrovy. Na severu zasahuje až do Norska a Švédska, na severovýchodě po Litvu a Lotyšsko, a na jihu a jihovýchodě až po Maďarsko, Srbsko a Ukrajinu.

     V ČR je známa převážně ze severních Čech kde je recentního původu, od šedesátých let 20. století je ale druhotně zavlékána i do jiných koutů naší republiky, kde se stává stále hojnější.

 

Ekologie a biologie:

 

     Jejímu pozvolnému šíření napomáhá nejenom náhodný transport za přispění lidí (železnice, obchod s květinami apod.), ale zřejmě i změny klimatu v důsledku globálního oteplování. Obývá světlé vlhčí háje a řídké listnaté lesy nižších nadmořských výšek okolo 500 metrů nad mořem, velmi často se také objevuje na lokalitách s hustým lidským osídlením, například v parcích, v zeleni na sídlištích apod. Lze jí však nalézt také na hřbitovech, na železničních náspech, nebo na rumištích.Zejména po dešti vylézá z úkrytu a živí se na vegetaci. Ukrývá se pod kameny, dřevem či mezi vegetací.

 Páskovky z lokality v Hradci Králové - Luční ulice, neudržované ostružinové křoví, u sousoší

 

Informace:

http://www.biolib.cz/cz/taxon/id2977/

http://www.volny.cz/richardhorcic/clanky/Diverzita%20paskovek/Diverzita%...

http://molluscs.at/gastropoda/terrestrial.html?/gastropoda/terrestrial/t...

http://www.naturabohemica.cz/cepaea-nemoralis/