Obrázek uživatele Anonym

12. Chov. test: Liss. albopicta albino body

 Lissachatina albopicta albino body 

 

 

      Několik let se zabývám albinismem hlavně u Lissachatin. U některých druhů šneků se albinismus nevyskytuje a tak tu byla velká výzva: vyšlechtit Lissachatinu albopictu albino body. S tímto nápadem za mnou přišla mad snailer. kterou rovněž tento problém velice zajímá. Nemusela mě dlouze přesvědčovat! A tak jejich vývoj probíhá ve dvou chovatelských stanicích.

 

       Nejdříve bylo potřeba (2009) najít šneka podobného albopictě s albinismem v genotypu. V úvahu připadala nejvíce Lissachatina fulica albino body a s velkým problémem (nedostatek jedinců) Lissachatina  reticulata albino body. Lissachatina fulica albino body byla nalezena (pocházela původem z křížení s albopictou a vzniku generace F2) a teď bylo nutné zachovat i růžový apex, který byl typický pro albopictu.

 

      Spářit oba vybrané jedince byl problém. Albopicta  typu 1 se nechtěla pářit s fulicou a doslova zaháněla fulicu do rohu terária, nakonec se našla jiná albopicta typu 2 a k páření došlo. Je tu ale velký problém právě při páření: fulica potřebuje delší čas k předání genetických informací než albopicta. Proto také vajíčka byla získána pouze od albopicty.

 

       Těžký život šlechtitele: z tohoto páru se nepodařilo získat potomstvo, pár albopicta typu 1 (osvědčený šnek) Zart  a již šlechtěná fulica ssp., se přímo nesnášeli. Další problém je prostor: každý vybraný pár musel být chován odděleně. Z výše uvedeného důvodu se muselo chovat na více párech. Jiné páry ale už po sobě zanechaly  potomstvo.  Z tohoto prvního líhnutí byly vybráni nejvhodnější jedinci. Potomstvo se začalo blížit k albopictám, ale všichni měli ještě barevnou nohu i když odstím byl světlejší. Šneci opět byli vybráni a vytvořily se páry. Ovšem i zde byly těžkosti při páření, některé se nechtěli spářit - ve volné přírodě si šnek svého partnera sám najde

 

      Přísným výběrem byli vybráni ti nejpěknější a tvarově odpovídající jedici, kteří se stávají základem chovu. První jedinci čistě s albinotickou nohou se již vylíhli poprvé na začátku tohoto roku (2013) v chovatelské stanici LiWe.  Vývoj tohoto zajímavého šneka tak trval zhuba tři roky.

 

 

      Rodičovský pár má ještě hodně společného s prapředkam fulicou, ale potomstvo albino body, už začíná být podobné albopictám typu 2. Je nutná přísná selekce. Stávalo se, že z celého vrhu šnečků zbylo jen pár jrdiců.

 

      Musím upozornit, že tento šnek se v přírodě nevyskytuje a že byl vyšlechtěn, jako zajímavost v chovu šneků. A tak se Lissachatina fulica hamilei albino body, rovněž vyšlechtěna lidskou rukou, stala základem pro vznik albopicty s bílou nohou. Celý chov probíhá ve dvou chovatelských stanicích současně, v chovatelské stanici Mad Snailer a Golded Rain.

 

 

Lissachatiny albopicty albino body ssp. Tento pár už bude mít krásné potomstvo a už bez: ssp

 

     Na závěr bych chtěla poděkovat majitelce chovatelské stanice Mad Snailer, paní J. Hryzové, za trpělivost, poskytnutí chovných jedinců, při vzniku tohoto krásného šneka.

 

 

 

 

Group: 
Science