Obrázek uživatele Anonym

Lissachatina immaculata

Lissachatina immaculata immaculata Lamark, 1822

 

Podnebi na Madagaskaru:
   
1 Upozornění
     Lissachatina immaculata je velice variabilní druh, pochází z jihovýchodní Afriky, Malawi, Zimbabwe, Mozanbique, Madagaskaru, Mauricia. Často bývá její štíhlejší forma zaměňována za Lissachatinu fulicu. Kdysi byla štíhlejší forma immaculaty považována za samostatný druh: Achatina pantera Férussac, 1832. Ovšem analýza jejich reprodukčních orgánů ukázala, že jsou shodné. Analýzou se zabývají Dr. Willem Sirgel a prof. Albert Mead.
 
 
Velikost:  
 
      Lissachatina immaculata patří mezi menší až středně velké druhy achatin. Maximální velikost ulity je okolo 15 cm, ale většina šneků bývá menších a dokonce na Madagaskaru, nebo i v Malawi  se vyskytuje i trpaslíčí druh. Průměrná hmotnost šneků odpovídá jejich velikosti od 30 - 120g, u větších typů může dosáhnout 200g.
 
Vzhled: 

Zbarvení je podle jednotlivých podruhů:

Lissachatina immaculata var. immaculata: hnědá s bílými (nebo světleji hnědými) pruhy. Mladí jedinci mají pruhovanou ulitu (střídají se pruhy hnědé, žluté až bílé).Tato kresba s věkem zvířete tmavne. Tělo šneka je jednobarevně béžovohnědé Velikost ulity se nejčastěji pohybuje v rozmezí  7 - 8 cm a váha šneka 30 - 70g.

Lissachatina immaculata var. immaculata  "two tone":  poslední závit  ulity je přesně rozdělen na polovinu hnědou a polovina závitu je žluté barvy. Kontrast mezi hnědou a žlutou je výrazný. Ulita je štíhlejší. Tato forma se i u nás chová, ale zatím do psaní tohoto článku se podařil jeden vrh, ale nepodařil se odchov.

Zdařilé fotografie lze spatřit na: http://ulitka.my1.ru/achatina_immaculata/4-1-0-30:

Lissachatina immaculata var. dimidiata:  je rovněž dvoubarevným typem, ale přechod ze světlé po tmavší zbarvení nený tak přesný, znatelnější je i žíhání.

Lissachatina immaculata var. pantera: pantera se dokáže přizpůsobit prostředí tak dobře, že se jednotlivá společenství  od sebe liší a tak získala i dost synonym, například: Achatina immaculata var. lamarckiana (Lamarck, 1822), Achatina (Archachatina) panthera (Albers, 1850) , Achatina (achatinus) panthera (Pfeiffer, 1856), Achatina zebra var. γ (Pfeiffer, 1853), Achatina eburnoides (Pfeiffer, 1853), Achatina lamarckiana (Dohrn, 1865), Achatina tygrovaná "Férussac" (Roeters van Lennep, 1876), Achatina perdix (de Man, 1877), Achatina panthera (de Man , 1877), Achatina panthera var. sinistrorsa (Grasset, 1884), ano i levotočivost ulity se objevila u panterek, další historická synonyma: Achatina mossambica (Brancsik, 1893), Achatina lechaptoisi (Ancey, 1894), Achatina sp. jako layardi (Newton, 1895), Achatina panthera var . mossambica (Kobelt, 1910), Achatina panthera monstr. angulatum (Dautzenberg, 1911), Achatina panthera monstr. canaliculatum (Dautzenberg, 1911), Achatina panthera monstr. umbilicatum (Dautzenberg, 1911), Achatina panthera monstr. contabulatum (Dautzenberg, 1911), Achatina panthera monstr. compressum (Dautzenberg, 1911), Achatina panthera var. berevoensis (Clench a Archer 1930.)

Typy/formy: 

       Hnědá forma: žije například na Madagaskaru a i zde se přizpůsobila prostředí a na suchých křovinatých plochách vytváří na ulitě ochrannou vrstvičku a pantera se jeví jako zlatá. Za deštivého počasí je ulita světle hnědá a místy jsou naznačeny pruhy. Pro lepší orientaci byla tato forma označena jako typ 2.Velikost ulity se pohybuje v rozmezí 8 - 12 cm a váha 80 -130g 


Typ 1 je pak klasická hnědá pantera s náznaky různě silných pruhů. Velikost ulity 8 - 12 cm váha šneka 80 - 130 g.

 

      Další a velice tmavý a zároveň velký typ, byl k nám dovezen  z Mozanbique, ale do psaní tohoto článku se ho nepodařilo rozmnožit, všichni uhynuli, ale jsou v očekáváni mladí šneci. Zatím byl chován pod názvem: Lissachatina  cf. immaculata ssp. Mozanbique. Velikost tmavé ulity je ve rozmezí 10 - 15 cm a váha je 80 - 200 g. Tělo je světle hnědé s hřbetním tmavším  pruhem.

 Fotografie s laskavostí zapůjčena T. Protivou 

  

Hnědá forma s pruhy: štíhlá forma "panterky" s výrazným pruhováním a střídáním velice světlých pruhů s tmavě hnědými. 

Modrá forma: (blue forma) pruhy jsou jen mírně naznačeny, je to  velice světlá forma, která se jeví jako bledě modrá

    

Lissachatina immaculata var. lamarckiana: jedná se o malý typ velice podobný pantere, žijící  v Malawii, na ostrovech Mauricius a Madagaskar. Šneci mají štíhlou ulitu zbarvení je na prvních závitech výraznější světle hnědé, pruhování na posledním závitu je už méně zřetelné a barva je tmavší.  

Lissachatina immaculata var. smithi: Ulita je výrazně pruhovaná tenkými hnědými pruhy na světlém podkladě. Pruhy jsou převážně rovné a těsněji u sebe.  

Lissachatina immaculata var. antourensis: jedná se o immaculatu bez dostatku pigmentu v kůži nohy, u nás se chová pod názvem: Lissachatina immaculata pantera leucistic. Pohlavní dospělost  se dostavuje zhruba na 7 - 9 měsíci stáří. Velikost ulity se pohybuje v rozmezí 8 - 10 cm a váha 60 - 110 g. Další informace se doplňují.
 
Podmínky chovu:
 
      Chov immaculat někdy nebývá bez problémů. Záleží na původu šneků. Zvláště immaculata immaculata bývá v poslední době dost problémová. Ideální teplota pro chov je okolo 26 °C , při vlhkosti  kolem 80%.  Substrát by proto měl být vždy řádně vlhký (ne promočený), ale zároveň kyprý. Po mokrém stelivu se šneci neradi pohybují. Zároveň se ve dne zahrabávaji a proto výška substrátu musí být alespoň tak vysoká, jak je vysoký šnek. Na jednoho šneka v teráriu by se mělo počítat s prostorem minimálně 5 l. Do terária pridávám mělkou misku s vodou, ve které se šneci rádi povalují. Immaculaty nejsou náročné na potravu rostlinného původu, některé mají rádi i citrusové plody. Základem ale zůstáva zdroj vápníku. Jednotlivé druhy, či typy chováme zvlášť, protože se mohou pářit i s ostatními Lissachatinami. Do terária nadáváme různé kameny, o které si šneci trvale poškozují ulitu, immaculaty na mechanické poškození dost trpí.
  
Rozmnožování:

           

  snůška 78 vajec ze samooplodnění
  

       Immaculaty dospívají kolem 6 - 9 měsíců a jsou to hermafrodité a odděleného pohlaví, ale Lissachatina immaculata var. immaculata je šnek u kterého se nejčastěji objevuje rozmnožování, kdy se sama přemění v samicí a snese vejce, aniž by k oplození potřebovala dalšího partnera. Tento stav není ještě zcela prozkoumán a je tak trochu záhadou. Proč? Anatomicky je tento jev hodně problémový, kdy vlastně dojde k oplození? Působí zde mechanismy zabraňující autofekondaci (oplození vajíček vlastními spermiemi): oddělené vývody ovotestis, v některých případech autosterilita, kdy látky vylučované gametami nedovolují kontakt a splynutí gamet téhožjedince, u některých druhů však tomu nedochází a zřejmě k nim  patří  i immaculata immaculata. Potomci jsou vlastně po genetické stránce tzv. homozygoti, tj. jedinci, kteří získají stejné vlastnosti. Na jednu stranu to může být výhodou, ale ve většině případů je zdvojení stejných vlastnosti nežádoucí. Genetické vady, špatný zdravotní stav, s tím spojený i růst, předčasný úhyn ....

      Prevence je v pozorování šneků, ponechávat si šneky z prokázaného spojení, které trvá zhruba 3 - 4 hodiny. Po zhruba třech týdnech immaculata snese vejce na teplejší místo v teráriu. Immaculata immaculata má navíc nestejně velká vejce (velikost se pohybuje průměrně od 6,7 mm - 3 mm), u prvního vrhu to bývá i polovina všech vajec, drobná vejce se odstraní. Snůška se pohybuje kolem 50 - 120 vajec. U jimých typů immaculát, "pamterek"  se snůška pohybuje kolem 120 - 180 vajec. U var. pantera typu 2 je snůška poměrně vysoká, kolem 250 vajec (přizpůsobení se horším podmínkám -zvýšením počtu mláďat pro přežítí). Podle teploty v líhni, se šnecí líhnou zhruba za 7 - 14 dní.

  
Pozorování vývoje levotočivé Lissachatiny immaculaty imaculáty:
  
       Po neúspěšném chovu levotočivé Lissachatině reticulata, která při pohlavní dospělosti uhynula - při pitvě bylo zjištěno, že měla přeházené jen některé orgány a bílková žláza se zvětšovala na druhé straně a tlačila tak na vnitřní orgány a pravděpodobně jeho srdce neutáhlo celý oběh ani tlak a šnek náhle uhynul. Ve vrhu byl ale ještě jeden levotočivý šnek, ale ten při velikosti 4,5 cm rovněž náhle a z neznámých důvodů uhynul. Naskytl se náhodou další  šnek, tentokrát ještě mladá Liss. immaculata.  
 
 Levotočivá Mileva a pravotočívá Miro Liss. immaculata immaculata
         Pozorování  vývoje  levotočivé immaculaty, kdy její datum líhnutí byl stanoven na 15.7.2014 pomocí výpočtů s porovnáním s jinými vrhy. Nebyly také  patrné  známky  dospívání.  Immaculaty byly zakoupeny na burze v Praze 13.11.2014 a 5.12.2014. O jejich původu není nic známo. Nalezení levotočivého šneka bylo náhodné.  První vážení a měření bylo následující den:
 
         17.11.2014 dny:125   29.11.2014 dny:137   5.12.2014 dny:143   26.12.2014 dny: 164   9.1.2015 dny178
                      g/ cm                       g/cm                           g/cm                                g/cm                         g/cm
šnek:   
1 Mileva     42/5,932             45/6,508                           --                                 51/6,852                59/7,048
2. Miro        37/5,931             41/6,399                           --                                 49/ 6,910               53/7,013
3. Merlin     31/ 5,796            35/5,977                           --                                 46/ 6,705               47/6,792
4. Maja        27/5,782            26/5,785                           --                                  16/ - vyřazena            --
5. Marlen          --                       --                               35/6,175                           42/6,425                47/6,654
 6. Marty           --                      --                                33/6,156                           40/6,197                42/6,599
Levotočivá immaculata po pohlavní dospělosti, v období rozvoje bílkové žlázy dne 16.5.2015 uhynula. 
 
Zdroj: Achatina Friends.cz: